ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος

Compare

Περιγραφή

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος, για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κλπ. Χρησιμοποιείται επίσης, για τη γεφύρωση ρωγμών σε άλλες επισκευαστικές εργασίες.
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Λευκή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολά των 5cm x 90m και 5cm x 20m.