ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

Πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων

Compare

Περιγραφή

ΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.
Γαλάζιο πλέγμα βάρους 90 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 10mm x 10mm.
Γαλάζιο πλέγμα βάρους 120 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 10mm x 10mm.
Λευκό πλέγμα βάρους 110 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 10mm x 10mm.
Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 5mm x 5mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.
Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 5mm x 5mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολά των 1m x 50m (50 m²).